Tidsplan skifte av materiell på CV og BH ny pris på bacon

18/08-2017 Dette er en testnyhet! Det blir skiftet materiell på BH etter ankomst siste tur torsdag 31.08. På Color Viking skifter vi stor folie på butikkvindu 1.09 før kl 10.00. Duratrans til utenfor butikksjefkontor og to lange smale ved Deli Shop sendes om bord før oppstart.